page

.

Cursul se adresează managerilor din mediul rural din județul Satu Mare și este organizat de Fundația Centrul de resurse pentru Educație și Formare profesională CREFOP, în cadrul proiectului Promovarea unui model de dezvoltare sustenabila resursei umane din mediul rural – DRUMS ID 132019.
Acesta este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

La finalul cursului, absolvenții vor dobândi cunoștințe și competențe legate de:

  • Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane
  • Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane
  • Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane
  • Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
  • Elaborarea strategiei de resurse umane
  • Monitorizarea costurilor de personal
  • Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei
  • Organizarea activităţii departamentului de resurse umane
  • Reprezentarea compartimentului de resurse umane

În urma examenului de absolvire, prticipanții vor obține o diplomă eliberată de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Pentru informații suplimentare:
Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP (Beneficiar proiect)
e-mail: cursuri@crefop.ro
Persoane de contact:
Alexandrescu Valentina: 0745695959
Manea Alexandra 0746494567