consiliere

Scopul serviciului de consiliere și orientare profesională este îndrumarea solicitanților către o profesie sau o meserie în conformitate cu dorințele, cu posibilitățile și cu dinamica pieței muncii.
Informarea privind piaţa muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea şi autoevaluarea se realizează prin acordarea de servicii de consiliere, individuală sau de grup, oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, sau în cadrul job-cluburilor organizate.

Orientarea profesională are dublu scop:

  • Solicitantului îi oferă şansa de a identifica activități care să-i permită dezvoltarea capacităţilor și competențelor personale și să-i ofere satisfacţie în muncă;
  • La nivel social, asigură compatibilizarea aspiraţiilor individuale cu interesele economice ale societății.

Orientarea profesională este organizată pe trei direcţii principale:

  • Cunoaşterea de sine;
  • Cunoaşterea lumii profesiilor;
  • Ghidarea opţiunii profesionale.

Consilierea profesională si instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă şi de prezentare la interviuri în vederea ocupării se realizează de către consilieri de orientare a carierei.

Obiectivul principal al informării, consilierii şi orientării profesionale este stabilirea traseului profesional. Aceasta presupune, în principal, parcurgerea următoarelor etape:

  • Diagnoză: identificarea sistematică a nevoilor de consiliere în carieră la nivel global, acest aspect se realizează prin intermediul interviului de informare în care sunt vizate date demografice, nevoile de consiliere în carieră, stilul de viaţă, scurta istorie a familiei, istoric medical, istoricul educaţional/profesional, abilităţi profesionale şi aptitudini, sumar şi recomandări;
  • Proiectare: stabilirea strategiilor şi demersurilor de motivare. Strategiile de intervenţie se vor baza pe automotivare, deoarece din punct de vedere psihologic, orice motiv este subiectiv şi personal, se constituie în relaţie cu trăiri afective individuale şi dă măsură angajării fiecărei persoane în muncă prin: potenţarea încrederii în sine, dezvoltarea seturilor apreciative faţă de muncă, întâmpinarea aşteptărilor şi realizarea scopurilor, generarea de oportunităţi şi înlăturarea barierelor,competiţia;
  • Furnizare: implementarea demersurilor de consiliere în carieră care vizează aspecte precum: identificarea nevoii de consiliere, evaluare, luarea deciziei, stabilirea planului de carieră, evaluarea rezultatelor, implementarea planului;
  • Evaluare/corelare a abilităţilor, cunoştinţelor, stilului de viaţă, valorilor, intereselor şi profilul personal de carieră cu cerinţele potențialilor angajatori. Astfel, consilierul în carieră poate recomanda inclusiv urmarea unui curs de calificare sau de îmbunătățire a competențelor profesionale.

Important: pentru a vă creşte şansele de a obţine locul de muncă dorit, echipa de implementare a proiectului vă oferă câteva sugestii de elaborare a CV-ului, a scrisorii de intenţie, precum şi a modului de prezentare la interviul de angajare, idei de prospectare a pieţei muncii şi posibilitatea de a vă depune CV-ul on-line.