competente-profesionale1-300x200

În perioada 7-19 septembrie 2015, Fundația CREFOP desfășoară în localitatea Simnic din județul Dolj, un  program de formare profesională pentru dobândirea competențelor de comunicare in limba engleză.

Acesta se desfășoară în cadrul proiectului DRUMS- Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă a resursei umane din mediul rural” ,ID 132019.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  ”Investește în oameni”.

Cursul de comunicare în limba engleză se adresează persoanelor din mediul rural, care se încadrează într-una din următoarele categorii: șomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistență.

Cursul, cu o durată de 60 de ore, va fi susținut pentru o grupă de 28 de participanți, selectați în urma unor sesiuni individuale de consiliere și orientare privind cariera.

În urma susținerii și promovării examenului de absolvire, absolvenții vor primi certificate de recunoaștere pe piața muncii.

Cursul de comunicare în limba engleză este gratuit pentru potențialii beneficiari  din mediul rural, din regiunea Sud-Vest Oltenia (Dolj)

Proiectul ”Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă a resursei umane din mediul rural – DRUMS” are drept obiectiv general promovarea sustenabilității în zonele rurale prin mărirea gradului de ocupare din mediul rural în regiunile Centru, Nord-Vest și Sud-Vest Oltenia pentru 750 de persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistență sau aflate în căutarea unui loc de muncă șomeri din mediul rural și manageri din mediul rural, prin activități de consiliere, orientare, formare profesională și mediere, cât și prin promovarea culturii antreprenoriale.

Informații suplimentare:

Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP

Email: cursuri@crefop.ro