Logo ajofm mures

În perioada 5-12 septembrie 2015, vom organiza în județul Mureș, în localitatea Târgu Mureș, un curs de perfecționare în domeniul managementului resurselor umane.

Acesta se desfășoară în cadrul proiectului DRUMS- Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă a resursei umane din mediul rural” ,ID 132019.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  ”Investește în oameni”.

Cursul se adresează managerilor/persoanelor care au oameni in subordine, cu domiciliul în mediul rural.
La finalul cursului, absolvenții vor dobândi cunoștințe și competențe legate de:

  • Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane

•Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane

•Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane

•Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane

•Elaborarea strategiei de resurse umane

•Monitorizarea costurilor de personal

•Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei

•Organizarea activităţii departamentului de resurse umane

•Reprezentarea compartimentului de resurse umane

În urma examenului de absolvire, prticipanții vor obține o diplomă eliberată de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Condiții de eligiilitate: absolvenți de studii superioare, cu domiciliul în rural, și care lucrează într-o societate comercială/ instituție/organizație  cu funcție de răspundere și cu oameni în subordine.

IMPORTANT!!  Funcționarii publici și cadrele didactice nu sunt eligibili pentru participare.

Documente necesare înscrierii

  • Copie după CI
  • Copie după certificate de naștere
  • Copie după certificate de căsătorie (dacă este cazul)
  • Copie după diploma de studii superioare
  • Adeverință de la locul de muncă, care să ateste poziția ocupată sau în cazul administratorilor, un document care sa ateste calitatea de administrator al respectivei societăți.

 

Pentru înscrieri și alte informații suplimentare, persoana de contact,

Adela Boar – 0265263645 interior 115

Agenția Județeana pentru Ocuparea a Forței de Muncă Mureș