Jpeg

În perioada 24-29 august 2015, Fundația CREFOP desfășoară în localitatea Pielști din județul Dolj, un  program de formare profesională pentru dobândirea competențelor informatice.

Acesta se desfășoară în cadrul proiectului DRUMS- Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă a resursei umane din mediul rural” ,ID 132019.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  ”Investește în oameni”.

Programul de formare in TIC se adresează peroanelor din mediul rural, care se încadrează într-una din următoarele categorii: șomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistență.

Cursul, cu o durată de 40 de ore, va fi susținut pentru o grupă de 28 de participanți, selectați în urma unor sesiuni individuale de consiliere și orientare privind cariera. Aceștia își vor însuși cunoștințe de hardware, rețele de calculatoare, procesare de texte, calcul tabelar, precum și în realizarea de prezentări și documente imprimabile.

În urma susținerii și promovării examenului de absolvire, absolvenții vor primi certificate de recunoaștere pe piața muncii.

Programul de specializare în TIC este gratuit pentru potențialii beneficiari din regiunile Centru, Nord-Vest si Sud-Vest Oltenia (județele Mureș, Satu Mare și Dolj)

Proiectul ”Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă a resursei umane din mediul rural – DRUMS” are drept obiectiv general promovarea sustenabilității în zonele rurale prin mărirea gradului de ocupare din mediul rural în regiunile Centru, Nord-Vest și Sud-Vest Oltenia pentru 750 de persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistență sau aflate în căutarea unui loc de muncă șomeri din mediul rural și manageri din mediul rural, prin activități de consiliere, orientare, formare profesională și mediere, cât și prin promovarea culturii antreprenoriale.

Informații suplimentare:

Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP

 

Email: cursuri@crefop.ro