evaluare competente

Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională CREFOP,   în perioada 29 iunie -3 iulie 2015, în localitatea Bucovăț din județul Dolj, a organizat un curs gratuit, de specializare în competențe antreprenoriale pentru 28 de persoane. Cursul  s-a desfășurat în cadrul proiectului ”Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă a resursei umane din mediul rural – DRUMS”. Proiectul este derulat în parteneriat cu AJOFM Mureș, Asociația AGORA 2013, AJOFM Satu Mare, R4-Consultanță și formare profesională și Best Institut din Austria.

Cursul, cu o durată de 40 de ore, a fost susținut pentru o grupă de 28 de participanți din mediul rural, selectați de partenerul 2 AGORA 2013, în urma unor sesiuni individuale de consiliere și orientare privind cariera. În urma susținerii și promovării examenului de absolvire din data de 4 iulie 2015, cei 28 de absolvenți vor primi certificate de recunoaștere pe piața muncii.

Pe parcursul orelor de teorie și practică, aceștia au parcurs noțiuni privind elemente generale despre antreprenoriat, managementul firmei, marketing, bazele contabilității.  Noile competențe dobândite constituie noi oportunități de schimbare a statutului pe piața muncii dar și de înființare a unor afaceri proprii.

Acest ultim demers se poate realiza tot prin intermediul proiectului ”Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă a resursei umane din mediul rural – DRUMS”, în care sunt planificate să fie premiate cele mai bune 9 afaceri.

Programul de specializare în competențe antreprenoriale este gratuit pentru potențialii beneficiari din regiunile Centru, Nord-Vest si Sud-Vest Oltenia (județele Mureș, Satu Mare și Dolj)

Proiectul  ”Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă a resursei umane din mediul rural – DRUMS” are drept obiectiv general promovarea sustenabilității în zonele rurale prin mărirea gradului de ocupare din mediul rural în regiunile Centru, Nord-Vest și Sud-Vest Oltenia pentru 750 de persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistență sau aflate în căutarea unui loc de munca, șomeri din mediul rural si manageri din mediul rural, prin activități de consiliere, orientare, formare profesională și mediere, cât și prin promovarea culturii antreprenoriale.

Este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește în oameni!”,

Informații suplimentare:

Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP

Email: cursuri@crefop.ro