Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă din Județul Mureș, Partener 1 în proiectul ”Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă a resursei umane din mediul rural – DRUMS”, organizează conferința de închidere a proiectului, la sediul AJOFM s din Stu Mare, strada Ion Ghica nr 36, în data de 4 decembrie 2015.

 

Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 18 luni, de Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională- CREFOP, împreună cu partenerii săi naționali: AJOFM Mureș, Asociația AGORA 2013, AJOFM Satu Mare, R4- Consultanță și formare profesională SRL și partenerul transnațional BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5- Promovarea măsurilor active de ocupare DMI 5.2 ”Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

 

Principalele activități ale proiectului au fost:

  • Organizarea de campanii de informare și conștientizare, cu privire la oportunitățile de formare profesională, ocupare și cultură antreprenorială
  • Furnizare de servicii de ocupare pentru persoanele din grupul țintă (consiliere și orientare profesională, formare profesională, evaluare a competențelor profesionale dobîndite anterior prin mijloace non formale, activități în cadrul unui job-club, mediere pe piața muncii)
  • Realizare de activități pentru dezvoltarea culturii si spiritul antreprenorial in mediul rural (formare profesională pentru dobândirea de competențe antreprenoriale, asistență pentru dezvoltarea de planuri de afaceri, concurs cu premii pentru cele mai bune 3 planuri de afaceri/regiunea de implementare)
  • Dezvoltarea unor parteneriate pentru facilitarea schimbului si integrarii bunelor practici, inclusiv vizite de studiu

 

Din grupul țintă al proiectului au făcut parte  persoane inactive,  persoane în căutarea unui loc de muncă,  șomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistență și 30 de manageri cu domiciliul în rural.

Cei 30 de manageri au beneficiat de un program de formare profesională în domeniul managementului resurselor umane.

 

În plus, o contribuție importantă a fost cea a  partenerului transnațional BEST, cu experiență în furnizarea de servicii de ocupare și formare profesională pentru grupuri vulnerabile. Acesta a realizat un Ghid de bune practici privind ocuparea, formarea și antreprenoriatul în zonele rurale, pe baza experienței europene și mai ales a experienței din Austria.

 

Evenimentul are ca scop prezentarea rezultatelor calitative și cantitative, obținute la nivelul județului Satu Mare, în urma implementării proiectului.

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați folosind următoarele date de contact:

E-mail: ralucapetcutz@gmail.com, tel. 0743497845

Raluca Petcuț – responsabil PR, Fundația CREFOP

comunicat pre eveniment SM DRUMS