Acest document este menit să ofere un cadru de referință al practicilor de succes în domeniul general al dezvoltării rurale și în mod particular, exemple de succes care au dus la obținerea unor rezultate semnificative în regiunile implementate.

Catalogul dorește să adreseze problemele de dezvoltare ale României, așa cum au fost ele identificate de documente UE, statistici oficiale, rapoarte de țară, Programul Național de Dezvoltare Rurală (RDP) pentru perioada 2014-2020 pentru România și alte publicații (despre care se face referire in paragrafele următoare).

Practicile sunt în linie cu polticile UE actuale pentru dezvoltare rurală și agricolă, oportunitățile de angajare, învățare și perspective de formare, cât și crearea de rețele și sinergii în zonele locale adresate. Aceste practici pot fi bine integrate în schemele de finanțare care sunt active și contribuie direct la atigerea Strategiei Europa 2020.

Puteți descărca catalogul urmând linkul de mai jos

Catalog de bune practici