ev comp

 

Evaluarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale se realizează în cadrul a 3 centre de evaluare a competențelor, pentru următoarele ocupații/calificări:
1. Mediator sanitar (pentru județul Dolj)
2. Agent curățenie clădiri și mijloace de transport (pentru județul Satu Mare)
3. Confecționer-asamblor articole textile (pentru județul Mureș)

Evaluarea se poate face pentru toate unitățile de competență din cadrul unui standard ocupațional/de pregătire profesională sau doar pentru una sau mai multe unități de competență, în funcție de cererea persoanei interesate.

Documente necesare înscrierii:

  • cererea candidatului
  • copie după CI
  • copie după certificat de naștere
  • copie după certificat de căsătorie

Aventajele evaluării pentru candidatul interesat:

Acordarea certificatuluui de competență se bazează pe evaluarea a ceea ce candidatul este capabil să facă în condiții reale de muncă

Evaluarea competențelor ajută la creșterea încrederii în sine și a capacității de autoevaluare
Certificatul de competențe profesionale oferă recunoașterea competențelor unei persoane, indiferent de modul în care acestea au fost dobândite

Certificatul de competențe profesionale poate fi acordat indiferent de vârsta candidatului, fără a restricționa accesul la evaluare

Certificatul de competențe profesionale constituie o garanție a capacității unei persoane de a activa într-o ocupație/ calificare și pune în evidență competențele transferabile de la o ocupație la alta

Mărește șansele de angajare și posibilitățile de dezvoltare a unei cariere

Avantajele sistemului de evaluare pentru angajator

Angajatorul poate efectua recrutarea și selecția personalului utilizând informațiile conținute în certificatul de competențe și poate proiecta posturile din organizație/întreprindere conform standardelor, care precizează apritudinile și cunoștințele necesare desfășurării activităților specifice.

Dovedește interesul fașă de angajați, contribuind la creșterea motivării profesionale ale acestora.

Certificatele de competențe profesionale au o contribuție importantă la îmbunătățirea structurii organizaționale și la convingerea angajatorului că forța de muncă este competentă, ceea ce constituie o garanție pentru obținerea de rezultate performante.

Certificatul de competențe profesionale reprezintă un instrument util, eficient, structurat și măsurabil, în dezvoltarea profesională a personalului.