activ proiect

Activitățile proiectului se adresează tuturor persoanelor din mediul rural, care își doresc o șansă de schimbare și implicit de a avea mai multe șanse de acces pe piața muncii. Totodată, acesta se adresează și reprezentanților autorităților locale și intreprinzătorilor locali, într-o abordare integrată care poate conduce către dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității în mediul rural.

 • Campanii de informare și educare privind oportunitățile e ocupare, formare profesională, cultură antreprenorială
  Vor fi organizate 3 campanii de informare, în cele 3 regiuni ale proiectului, în județele Mureș, Dolj și Satu Mare. În fiecare județ vor fi organizate minim 8 sesiuni de informare în minim 8 localități rurale, pentru 1400 de participanți.
 • Furnizare de servicii de informare, orientare, consiliere și plasare de forță de muncă
  Activitatea de consiliere și orientare profesională va fi susținută de consilierii vocaționali angrenați în proiect, în cele minim 24 de comune selectate la nivelul celor 3 regiuni de implementare
  Activitățile din cadrul job-cluburilor sunt susținute de experții din proiect și au drept scop creșterea șanselor persoanelor din grupul țintă de a obține un loc de muncă, prin creșterea încrederii în sine și prin descoperirea și valorizarea potențialului profesional.
  De serviciile acestui club vor beneficia 250 de persoane din cele 3 regiuni de implementare.
 • Furnizare de servicii de mdiere și plasare a forței de muncă
  Activitatea de mediere a muncii se realizează de către experții în mediere li constă în punerea în legătură a persoanelor în căutarea unui loc de muncă cu potențialii angajatori.
  Vor fi organizate 24 de burse ale locurilor de muncă, pentru persoanele interesate.
 • Furnizare de programe de formare profesională
  Vor fi furnizate 16 programe de formare profesională pentru grupul țintă din proiect, care se vor finaliza cu examene de absolvire sau calificare în funcție de tipul programului, în concordanță cu metodologia de în vigoare, a certificării adulților.
 • Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
  În procesul de evaluare și certificare vor intra 90 de persoane din grupul țintă.
  Vor fi realizate evaluări pentru 3 pcupații/calificări, câte una pentru fiecare regiune.
 • Dezvoltarea culturii și spiritului antreprenorial în mediul rural
  Scopul acestei activități este de a dezvolta cultura și spiritul antreprenorial în mediul rural prin formare profesională în antreprenoriat și furnizarea de consultanță și asistență pentru persoanele care doresc să înceapă o afacere independentă.
 • Identificarea și colectarea de bune practici privind ocuparea, formarea și antreprenoriatul în zonele rurale, la nivel național și european
  Se va realiza un catalog de bune practici care să poată fi transferat membrilor echipei de proiect și altor specialiști. catalogul de bune practici contribuie la sustenabilitatea proiectului, experiențele descrise putând fi preluate și în alte proiecte. Acesta va fi publicat pe pagina proiectului și pe alte site-uri de interes.
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu reprezentanții autorităților locale, OBG-uri care activează în domeniu, asociații profesionale, întreprinzători, etc.
  Această activitate are drept scop asigurarea cadrului optim de derulare a activităților în contextul facilitării schimburilor de experiență și bună conlucrare în plan local.
 • Organizarea conferințelor de încheiere a proiectului
  Acestea sunt organizate cu scopul diseminării rezultatelor proiectului.